logo-hdsr

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Vislift

Visactiviteit door de Visliften in 2023 665015

Vissoorten in de Visliften in 2023 38

Onderwaterbeelden

Hoe bouwen we een vislift? Een vislift is relatief snel aan te leggen. In het eerste filmpje hierboven zie je hoe dit gaat en in het tweede filmpje zie je de werking van de Vislift. En in het derde filmpje het resultaat, passerende vissen!

Plant

Een kijkje in de vislift bij gemaal de Zwaan in Lopik

Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat hindernissen tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en inlaten. Ze beperken het leef- en voedselgebied van vissen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Dat is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit. Daarom heeft het waterschap een vislift aangelegd bij gemaal De Zwaan in Lopik. Vissen kunnen nu makkelijk van het ene naar het andere water zwemmen.

Koos_Bakker_Portfolio_6(1)

Van ideale stroomsnelheid tot kwaliteitsmonitoring

Van kleine poldervisjes tot karpers en snoeken. Door het plaatsen van de slimme vislift kunnen ze zonder belemmeringen verder trekken. De zelfdenkende vispassage herkent elke vis die komt aanzwemmen. De vispassage kan de snelheid waarmee het water door de vispassage stroomt aanpassen aan de wensen van de vis. Zo heeft elke vis de beste mogelijkheden om te migreren. De ronde vorm zorgt voor een besparing in ruimte. En daardoor ook in kosten. De vislift onderhoudt zichzelf en houdt de kwaliteit van het water in de gaten.

Een kijkje in onze vislift
Wat komt er zoal voorbij in onze vislift? Bekijk het in de filmpjes boven! Van iedere vis die door de vislift zwemt leggen we het type en het aantal vast. Zo weten we heel goed welke vissen waar en wanneer zwemmen. De vislift houdt ook de waterstanden en de waterkwaliteit in de gaten. Zo kunnen we het bijvoorbeeld direct zien als de vislift verstopt zit. Of als er een schadelijke stof in het water zit.


Bezoek de website

Meest gespot

Europeese aal

Anguilla anguilla

paling_237px

De aal, ook wel paling genoemd, is een langgerekte trekvis die opgroeit in zoetwater en zich voortplant in zee. De soort heeft een opvallende levenscyclus waarbij de larven via zeestromingen naar kustgebieden migreren om zich daar te ontwikkelen tot glasaal. Vervolgens trekken ze via rivieren en meren landinwaarts en kunnen ze tientallen jaren oud worden. De aal wordt bedreigd door oorzaken als watervervuiling, visserij en de aanleg van kunstwerken die migratie belemmeren. Gelukkig zijn er maatregelen zoals het uitzetten van jonge aal en het beperken van visserij om de soort te beschermen. Op de internationale IUCN Rode Lijst heeft de aal de status ‘ernstig bedreigd’.

Riviergrondel

Gobio gobio gobio

riviergrondel-1

De riviergrondel is een algemene bodemvis die voornamelijk in stromend water met een zanderige bodem leeft en tot 20 centimeter lang kan worden. Ze paaien vanaf april in groepjes boven stromende zandige of grindrijke bodems en voeden zich met kleine macrofaunasoorten en plantaardig materiaal. Riviergrondel komt voor in beken, rivieren, meren, kanalen en poldersloten. In de grote rivieren kan de opkomst van de witvingrondel mogelijk een bedreiging vormen voor de populaties van de riviergrondel.

Roofblei

Leuciscus aspius

roofblei_237px

De roofblei is een exotische vissoort die veel voorkomt in Nederlandse grote rivieren en bijbehorende wateren. Ze hebben zilverkleurige flanken en een grote bovenstandige bek met een puntige onderkaak. In het voorjaar trekken ze stroomopwaarts naar paaiplaatsen en voeden zich met kleine ongewervelden en later voornamelijk vis. Roofblei is geen bedreigde soort in Nederland en wordt niet beschermd door de wet.